Μπορείτε να υπολογίσετε τα έξοδα αποστολής στη σελίδα του άρθρου.

 

Στο πλαίσιο της Γερμανίας, στέλνουμε δωρεάν από μια αξία αγοράς 100 ευρώ (δεν ισχύει για τις μεταφορές εμπορευμάτων).