Νομική ειδοποίηση

Αναγνώριση νόμιμου παρόχου:

Γάλλος Gmbh

Südstrasse 40

49084 Osnabrück

Τηλ. +49 541-50 797 431

mail@frenchman-marine.eu

UST.ID.NO. DE355036172 - Φόρος αριθ. 66/200/71221

Επαρχιακό Δικαστήριο Osnabrück HRB 218066


Διευθύνων Σύμβουλος: Kai Seeberg και Michael Lübbe