Σύμφωνα με το άρθρο 5 TMG

Γάλλος
Kai Seeberg

Bremer Straße 339, 49086 Osnabrück, Γερμανία

Αντιπροσωπεύεται από:
Kai Seeberg

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 0541-50797432
Email: mail@frenchman.eu

Τον αριθμό φορολογικού μητρώου:
Αριθμός αναγνώρισης ΦΠΑ σύμφωνα με το νόμο περί φόρου επί των πωλήσεων §27A:

DE183544701