Απευθείας στο περιεχόμενο

Οι καταναλωτές έχουν απόσυρση δεκατεσσάρων ημερών.

Δικαίωμα απόσυρσης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτή τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε λόγους.

Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος που ονομάστηκε από εσάς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έχετε ή έχει πάρει την κατοχή του τελευταίου μέρους του τμήματος ή του τελευταίου κομματιού.

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας ακύρωσης, εσείς (Kai Seeberg, Bremer Straße 339, 49086 Osnabrück, mail@frenchman-energy.eu, Γερμανία, φαξ: +49 (0) 541 740323) στο ταχυδρομείο, το φαξ ή το email) σχετικά με την απόφασή σας να ανακαλέσετε αυτήν τη σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα ακύρωσης μοντέλου, αλλά αυτό δεν έχει συνταγογραφηθεί.

Για να διατηρηθεί η περίοδος ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίηση στην άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν λήξει η περίοδος ακύρωσης.

Συνέπειες της ανάκλησης

Εάν ακυρώσετε αυτή τη σύμβαση, έχουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα, τα οποία προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέγετε διαφορετικό τύπο παράδοσης από τη φθηνότερη τυποποιημένη παράδοση που μας προσφέρει να επιστρέψει), αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα, κατά την οποία ελήφθη η κοινοποίηση της ανάκλησης αυτής της σύμβασης. Για αυτή την αποπληρωμή χρησιμοποιούμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά μαζί τους κάτι άλλο. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για αμοιβές για αυτήν την αποπληρωμή. Μπορούμε να αρνηθούμε την αποπληρωμή μέχρι να επιστρέψουμε τα αγαθά ή μέχρι να αποδείξετε ότι έχετε επιστρέψει τα αγαθά, ανάλογα με το ποια είναι η προηγούμενη χρονική στιγμή.

Έχετε τα αγαθά αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που μας ενημερώνετε για την ανάκληση αυτής της σύμβασης, για να μας στείλετε ή να μας παραδώσετε. Η προθεσμία διατηρείται εάν στείλετε τα αγαθά πριν από την προθεσμία των δεκατεσσάρων ημερών. Φέρουν το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών. Στην περίπτωση αγαθών που δεν μπορούν να επιστραφούν κανονικά λόγω της φύσης τους, αυτά είναι 49 ευρώ. Πρέπει μόνο να πληρώσετε για οποιαδήποτε απώλεια αξίας των αγαθών εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται στην ποιότητα, τις ιδιότητες, τις ιδιότητες και τη λειτουργία των αγαθών που δεν είναι απαραίτητα για την αντιμετώπισή τους.

    Το δικαίωμα απόσυρσης δεν υπάρχει με τις ακόλουθες συμβάσεις:
  • Οι συμβάσεις για την παράδοση αγαθών που δεν είναι προκατασκευασμένες και για την παραγωγή των οποίων είναι καθοριστική μια ατομική επιλογή ή προσδιορισμός του καταναλωτή ή είναι σαφώς προσαρμοσμένες στις προσωπικές ανάγκες του καταναλωτή.
Έντυπο ακύρωσης δείγματος

(Εάν θέλετε να ανακαλέσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω.)

- Με αυτόν τον τρόπο ανακάλεσε (n) i/εμείς (*) Η σύμβαση που συνάπτεται από ME/US (*) σύμβαση για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/την παροχή της ακόλουθες υπηρεσίες (*)

- Παραγγείλετε (*)/Λήψη στο (*)

- Όνομα των καταναλωτών

- Διεύθυνση των καταναλωτών

- Υπογραφή των καταναλωτών (μόνο όταν ενημερώνεστε το χαρτί)

- Ημερομηνία

(*) Λανθασμένη ζωγραφική.

Ειδικές Οδηγίες

Εάν χρηματοδοτήσετε αυτή τη σύμβαση μέσω δανείου και ακυρώσετε αργότερα, δεν θα δεσμεύεστε πλέον από τη σύμβαση δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι και οι δύο συμβάσεις αποτελούν οικονομική μονάδα. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ειδικότερα εάν είμαστε ταυτόχρονα ο δανειστής σας ή εάν ο δανειστής σας χρησιμοποιεί τη χρηματοδότηση της συμμετοχής μας. Εάν έχουμε ήδη λάβει το δάνειο εάν η ανάκληση ήταν αποτελεσματική, ο δανειστής σας θα εισάγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας από τη χρηματοδοτημένη σύμβαση σε σχέση με εσάς σε σχέση με τις νομικές συνέπειες της ακύρωσης ή της επιστροφής. Το τελευταίο δεν ισχύει εάν η παρούσα σύμβαση έχει την απόκτηση χρηματοπιστωτικών μέσων (π.χ. τίτλους, ξένο συνάλλαγμα ή παράγωγα). Εάν θέλετε να αποφύγετε τη συμβατική δέσμευση όσο το δυνατόν περισσότερο, χρησιμοποιήστε το δικαίωμα απόσυρσης σας και ανακαλέστε επίσης τη σύμβαση δανείου εάν δικαιούστε επίσης δικαίωμα απόσυρσης.